BERKAS PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF (PRAKTEK) MEI 2020

Berikut ini kami lampirkan berkas Penilaian untuk Penguji Ujian Komprehensif Praktek Mei 2020

-Lembar Penilaian

-Lembar Rekap Nilai Mahasiswa

ujian dilaksanakan mulai Senin 11 Mei s.d. Jum’at 15 Mei 2020

ujian dilaksanakan secara ONLINE

KLIK KEDUA ICON MASING-MASING KELOMPOK
KEL- 1
Dr. Hamidi Ilhami, M.Ag
KEL- 2
Dra Hj. Suraijiah, M.Pd
KEL- 3
Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag
KEL- 4
Dr. M. Daud Yahya, M.Ag
KEL- 5
Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag
KEL- 6
Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag
KEL- 7
Dr. H. Surawardi, M.Ag
KEL- 8
Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd
KEL- 9
Norlaila, M.Ag.,M.Pd
KEL- 10
Dr. H. Hasni Noor, M.Ag
KEL- 11
Dr. Hairul Hudaya, M.Ag
KEL- 12
Dr. Hajiannor, M.Ag
KEL- 13
Dr. M. Nur Effendi, S.Ag,SS,M.Pd.I
KEL- 14
Dr. Taufiqurrahman, M.Ed
KEL- 15
Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fil.I
KEL- 16
Fathullah Munadi, S.Ag.,MA
KEL- 17
H. M. Syamsudin Noor, MA
KEL- 18
Hasbulllah, S.Ag.,MHI
KEL- 19
Hj. Ikta Yarliani, M.Pd
KEL- 20
Hj. Isny Lellya, S.Ag.,M.Ag
KEL- 21
Khairunnisa, M.Pd.I
KEL- 22
Nurlaila Kadariah, S.Ag.,M.Pd
KEL- 23
Hardiyanti Pratiwi, S.Pd.I.,M.Pd
KEL- 24
M. Adli Nurul Ihsan, S.Pd.I.,M.Pd.I
KEL- 25
Nauriatul Muharramah, S.E.I.,M.Pd.I

Share this: